За връзка


mmil73@hotmail.com


На колко години 


 е


душата Ви?Това рзбира се е един термин,който е свързан с времето,което ние познаваме тук на Земята,защото в Космоса това измерение може да означава   съвсем различно нещо.
Целта е да поясним смисъла на натрупания опит на душата от различните прераждания за подобряването на жизнения ѝ стандaрт.

Човешката душа ,както всички знаете се ражда ,развива ,т.е помъдрява ,а след това умира и преражда отново .A след определен период от време може да премине в друга не материална или материална форма.
Това е един нормален еволюционен цикъл,за който горихме в миналата статия.
Според метафизиката...
(,дума е от  гръцки произход ,която означава -μετά – „след, отвъд“ и φυσικά – „физика, природа, естествени неща“ е дял от Философията , който се занимава с „първичните принципи“ на съществуването ни.)

Всички души подлежат на прераждане,което ще рече ,че всяка една има по стотици или милион прераждания и пробразования от ментално в матреиално тяло.
Така, някои влизат  в категорията на стари ,други на нови души ,затова  действат и се развиват по различен начин .
Tова различие в "годините на душата" води до различен успех и неуспех  в завършека на живота .
Така се появява и необходимостта от поредици на прераждания ,за което ще си говорим в следващите  статии от поредицата –„безсмъртието на човешката душа“ .


Кои са критериите ,които характеризират  дали душата 

е 
нова или зряла(стара)?

Старите души обикновено се справят по-лесно с трудностите в живота и постигат завидни резултати в обществения живот,оставяйки след себе си наследство материално и духовно за идните   поколения.

Има 12 критерии ,които сочат  колко зряла(стара) , развита е вашата душа
11.      Имате развито силно шесто чувство
22.      Съпричастни сте към другите живи души,които може и да се животни и др. и проявявате разбиране
33.      Имате странни и необясними страхове и психози
44.     Сънувате силни сънища с пророческо значение
55.    Имали сте Déjà vu
66.  Усещане за развоя на събитията в бъдеще
77.  Силно подчертан творчески талант
88.   Странно желание да живеете на определено място ,сред определен културен или религиозен кръг
      9.Изпитвате ярки чувства към определени души ,свързани с омраза,страст ,желание за власт и силна любов, без да можете да дадете логично обяснение
110.  Имате рожден  белег по тялото

    Колкото повече показатели имате ,като ваши характеристики ,от горе изброените ,толкова по-зряла е душата ви.

Какво обяснение дават  тези белези за годините на вашата душа ,

и как ,анализирането им  може да ви помогне,за да се справите с подсъзнателните си емоции, може да получите под формата  на
специализирания съвет от
 ...от Αgena