За връзка


mmil73@hotmail.com


                          2017 -„Време за промяна“!


                                Емблематична и важна година ,
през която ще имаме възможността да видим реалността в истинските ѝ измерения и пристъпим към изграждането на едно общество .
Но вече, в посока  по-добро и по-сигурно бъдеще.
Разбира се, това няма да стане за ден и лесно!
2015-2017  запомнихме с тоталния разпад 
на един болен свят,
в който всичко се опорочава,а лъжата ,самозаблудата и мошеничеството  взеха върхови позиции.
2017 е  много важен период ,през който вярата,морала и идеалите на всеки един  ще бъдат тествани,
както и дефиницията им за ценностна система и богатство!


За да сме сигурни,че пътят който ще изберем да следваме за напред е правилният,
 е нужно да се „движим“ по следната диаграма
-първо да сме реални оптимисти,защото не може да искаш да станеш управител на завод,а да кандидатстваш за работник .
Важи и за обществото ,в което искаме да живеем.
Високият стандарт се постига  с работа и борба за това,а не с красиви обещания.Не чакайте на държавата.
С една дума,  нито да се надценяваме ,нито подценяваме,а да знаем точно какво можем да правим и колко добре го правим.

-да прекратим връзките си с едно минало,хора и места ,начин на живот ,което и които спираха прогреса ни!

-да дозираме правилно оптимизма и песимиза Крайностите и в двата случая са пагубни!


-да се изправим пред страховете си от промяната и да я потърсим сами ,вместо да я избягваме.
Нужно е да започнем да правим неща ,които до сега не сме правили в дома и обществото.

-да преоткрием себе си,като потърсим за скрити душевни и материални таланти и ресурси( и да запазим обществените,които ни принадлежат)

-да се образоваме и напреднем в технологично отношение,защото бъдещето е на новите технологии и креативни идеи.
По старому вече,нищо не върви !

-да изградим живот с отговорности към семейството , обществото и планетата,защото
никой друг вместо нас,няма да го направи така,че да ни е добре.
Щастието и нещастието са  в ръцете на всеки един от нас!
Това не се придобива по  наследство,а  е в следствие на делата ви.
              “Помогнете си сами,за да ви помогне и Бог“

-длъжни сме да се борим за свобода и развитието на човешкия интелект,защото всяко ограничение, стена ,разграничаване по цвят ,религия и принадлежност ще носи материални трудности,сериозни обществени процеси,поробване(използване),война(сблъсък) и болка(телесна).

-изграждайте личния си авторитет и не  търсете „вожда“ ,като племената в древността,на които им е липсвало интелект,духовност и технологии за оцеляване.Човекът живее в общество на отделни личности,а не в стадо с водач.
Днес хората стават авторитети и заемат ключови позиции в управлението на обществото и света.Това започва с лична отговорност към вас самите ,близките,съседите,обществото и света в глобален мащаб.Всичко е свързано помежду си!
Поемете ангажименти,а не чакайте  друг да ви направи щастливи и материално стабилен.

- да станем хора с достойнство ,а не телесни и душевни инвалиди ,гледайки безучастно на събитията .
Не бъдете  социални паразити,задоволяващи се с нещо малко и посредствено,което просто ви изглежда сигурно 
-не бягайте от истината и не посипвайте „горчивият хап“ със захар.
Няма начин за промяна и щастие,ако живеете както до сега и в самозаблуждение!
Търсете  истината,четете и сравнявайте,не се доверявайте сляпо за каквото и когото и да било!
Прогресът е настъпил,чрез хора които не са се доверявали .
Контролираната промяна не е ПРОМЯНА!

Умният човек управлява живота и предизвиква събитията!
Казано накратко ,когато се грижиш за себе си ,семейството и обществото в което живееш ,по някакъв начин управляваш и Света и няма как ,  да бъдеш управляван от друг,защото ставаш част от големия механизъм и важен фактор .
Не може хората да търсят спокойни старини ,с добри доходи,ако са оставили младото поколение в развалини.
То няма как ,да подсигури добър жизнен стандарт  нито за себе си,нито  за благосъстоянието на предходното .
Създаването на зависимости води до страх,апатия,бездействие и робство!
Хората с личен авторитет и самочувствие управляват и никога не чакат да бъдат управлявани.
Имат ясни позиции и мнение по различните въпроси и теми ,които касаят бъдещето им.
Информират се и участват активно за изграждането на света ,около тях!
Когато нещо не им харесва  ,търсят начин да го променят,а не да бъдат  "спасявани" от някой друг,защото Тоз който ни освободи той ще да ни и пороби
Васил Левски
Човек с достойнство не чака на подаяние!