За връзка


mmil73@hotmail.com


Водните домове(4-ти,8-и и 12-ти
и техният смисъл  в 
Наследствената Астрология
от Chris Archos M.Sc-
       

                     психолог-астролог
Какво е Наследствена астрология?
Тя е клон на астрологията и започва да се развива през 1950 г. 
През последното десетилетие обаче, започна засилен интерес към нея.
Наследствената астрология е наука ,която съставя  астрологична карта или набор от карти за анализ и изследване на семейството.Прави се с цел изследване на елементите, които са наследени (положителни или отрицателни) от  поколения .
Започваме с цитата,че "Никой човек не е изолиран остров" на Джон Дън,който иска да ни изясни, че изследването само на индивидуалната ни натална карта не е достатъчно и че поради естеството на човешкото същество ще трябва да се разгледаждат по-подробно и други карти,свързани с тези на неговите предци.

____В тази статия ще се разгледа смисъла и значението на водните домове(4,8 и 12) в анализа на картите от родословното дърво.

4-и дом е симовол на  корена на човека(душа,навиците,родители )

8-дом е връзката с  ДНК на индивида и това на  предците му(нашата еволюция) ,сексуалността ,смъртта и създаването на бъдещо поколение

12-и е  подсъзнанието и връзка на миналото с бъдеще,обобщаващо хаоса и съвършенството на Божественото в едно.
Подробности може да откриете в книгата на Dane Rudhyar в «New mansions for New men” 1971  .
През 2004 г. Robert Blaschke назовава  4-ти дом като "мост" или връзка ,между индивида и  семейството.
                 ~~~       ~~~         ~~~~ 
12-я дом , като богат източник на информация за миналото между две души(от едно родословно дърво).


Според астролозите ,занимаващи се с Кармична астрология смисълът на водните домове е  да   анализират миналите  човешки инкарнации и връзката им с настоящия  живот.
Разликата между тях и астролозите на Наследствената астрология е,че те ползват информацията на водните домове,за да проследят генетичната връзка между поколенията и  проявлението на гените,чрез клетъчната памет във всеки един индивид(според румънския  психолог Moskovitsi).
Не говорят за прераждане на души!
С една дума ,който и начин да изберем  този или  другия  ,водните домове   помагат да разберем миналото на едно лице ,неговото  детство ,развитието му в утробата на майката преди раждането  и  семейното му положение след това. В същото време  12-я дом дава много информация за бъдещите перспективи на това лице. Той  е носител на информация за нещо от миналото и връзката му с  бъдещето на индивида. Това е домът " тунел", който ни помага да разберем еволюцията на живота.
 12-ят дом е " залеза преди изгрева" от   "пътуването"-живот на всеки индивид.
Това е така,защото това е последният дом(залез) преди Асцендента(изгрев).
Нека погледнем как изглеждат водните домове спрямо Асцендента-"изгрева "на човека,т.е. неговото развитие и смисъл на живот.

Когато погледнем градусовото разположение на домовете в единна карта виждаме ,че 

1-я дом (този с 0 градуса,обозночен в схемата) е в аспект 90 градусов(увеличаващ се Квадрат)спрямо 4-я дом и 
намаляващ  Куинконс ,т.е. на 150 градуса от началото на 8 дом(втория воден дом),и Полусекстил(30 градуса) с 12 дом ,третия воден дом.
   Перифразирано всичико това означава:
Квадрата  - 
  разумно да се направим връзката,между миналото и бъдещето,така че 
  да даде възможност на индивида да се развива и   прекъсне  успешно "пъпната си връв" с дома  и стане пълноценна част от обществото.Това винаги е свързано с много силна енергия и напрежение,затова и  е толкова трудно да се откъснем от родния дом и родителите.
Iota Кalogera в книгата си "Влиянието на аспектите" сочи,квадрата  във фаза на растеж ,като творческо усвояване на нашия опит и по-късното му  реализиране в обществото.Помага и да разберем основните причини, които подбуждат  подсъзнателната ни зрялост или незрялост. 
"Четвъртият дом  е мястото, където можем да разберем, дали едно семейство е създало добра основа за развитие на своето бъдещо поколения и в каква степен"-Chris Archos

Куинконсът предразполага към една преоценка на състоянието(материално и духовно) , начин на живот и съответно приспособяването на индивида към външния свят.
 Ι.Kalogera свързва намаляващия  куинконс  с душевното здраве на индивида и тайните на родното му  семейство,както и смъртта в него(кога и как може да настъпи).
В същото време е и символ на едно ново начало,раждане,възраждане .
"Присъствието на планети в 8 дом  е винаги свързано  с големи метаморфози в живота на човека(физически и душевни)"-Chris Archos

Полусекстилът е реактивността на всеки един от нас да направи "правилната или неправилната крачка"   в живота.

 12-я дом има за цел да  разкрие всички  неасимилирани или подтискани (логично или не) таланти и емоции,които би трябвало да се развиват ,както и за  смисъла на живота.
"Той се свързва с "жертвата" към общността,в която се развива една личност,а не e символ на личната" жертва " на всеки един ,която прави чрез любовта, показана в 8-ми. Това е така ,защото в 12-я дом дори не  съществува чувство на  лична воля,каквато ярко е изразена в  8-ми".


Същността на всичко това е да ни покаже ,че  и трите водни дома са места за интензивна трансформация и вътрешни преговори с Аза на личността.
До тук бе обяснена символиката на всеки един воден дом за развитието на индивида и неговото съществуване ,а сега ще анализираме подробно всеки един от тези домове(4,8,12).

 12-ти дом:
"Изход и вход на живот"(oцветено в синьо,горе в ляво---->действието на индивида в посока бъдеще)


Казано на кратко,12 -я дом(зад 1-я дом)-т.е миналото е  сбор от емоционални решения и съответно постъпки ,които ще имат отношение и в бъдещето (1 дом) на индивида.
Червената точка в схемата обозначава свободната воля,с която оперираме при вземане на  решение в даден момент.
Според Наследствената астрология човекът , нито е на 100% "затворник" на съдбата си, нито е на 100% свободен. Според  съвременните изследвания на социалната психология  всеки има данни да функционира с капацитет на цялостен свободен  избор при вземане на решения.Тъй като обаче, ползваме много заучена информация  от подсъзнанието си (12 дом) не може да получим тази възможност. 
Ето защо по -горе се споменава ,че 12-я дом дава информация за   случки и тайни в/от семейството на индивида и всичко онова ,което ще му повлияе за бъдещето му развитие.
12-я дом показва и обществото от миналото на човека и  как, този свят   е повлиял за сегашното му състояние (успешно или не)в което се намира.
В този дом откриваме и най-големите "рани" ,които някой е получил в едно минало.

8-и дом - 
"Промяната на курса в живота"
Този дом ни показва същността на семейството , в което сме се родили.Кои са най-големите ни страхове.През какви кризи е преминал индивида и неговото семейството .Описва също  събития  и хора,които са свързани с Края и Началото на трансформацията му и бъдещо развитие(горен квадрат в синьо в дясно -посечен в схемата).
 8 -и дом носи информация и за наследствата  ,било генетични,материални или духовни.
Този дом е важен, защото чрез него хората успяват да достигнат "изкуплението" и пълното си "оздравяване" материално,духовно или телесно.
Многото планети в 8 дом  винаги подсказват за сложна съдба  и често за сериозни, преломни събития в живота .
Обикновено те се откриват в картите на хора,за които казват,че са  "черната овца"или "изкупителната жертва" на семейството.
Обикновено ,за да донесе края на една криза в едно семейство ,този човек пръв  напуска родния дом,за да се върне отново след време и го трансформира изцяло.

 4-ти дом
 " Животът"
Символът на същността и основите на дома и семейството на индивида.Този воден дом се свързва с родословното дърво на всеки човек.Дава информация за детските  години,навици, родители и всичко онова,което ще се окаже основна база от данни за бъдещо развитие.С една дума възпитанието , получено през първите седем години от живота на човека.Заучените форми на поведение в лицето на майката и бащата.От този 4 -и дом може да се видят(ако има такива)  Едипови комплекси в интимния живот на индивида.
Един силен и добър 4-и дом сочи ,че индивида ще получи здрава семейна основа за бъдещето си оцеляване и обратното,може да се погуби  ,а  семейството да остане и  без никакви наследници в края.
Този воден 4-ти дом показва с какво ще завърши живота един ден.
Как се съставя една Наследствена семейна-  карта 
Има  два основни типа на изготвяне на такива сложни карти.


Подробности може да откриете в книгата на
*Robert P Blaschke: "Astrology a language of life".
___И още литература ,свързана с 
Наследствената Астрология

*Liz Greene : The astrology of fate
  *Liz Greene and Howard Sasportas: The luminaries
*Michel Gauquelin: Planetary Heredity
*Barry Cowger & Martha Christy: Reconstructing the Real You
*Alexander Ruperty : Cycles of Becoming
*Gywn Turner: Astrology and its secrets
*Erin Sallivan: The astrology of family dynamics
*Betty Landsted: Astrological insights into personality
*Maritha Pottenger & Zibborah Pottenger – Dobyns : Healing the Mother – Daughter Problems
*John Townley: Composite Charts
*Noel Tyl: Synthesis and Counseling in Astrology
*Robert P Blaschke: Astrology a language of life
*Dane Rudhyar: New Mansions for New Men
*Howard Sasportal: The houses
*Bil Tierney: Dynamics of Aspect analysis
*Iota Kalogera: The influence of aspekt

*Chris Aarchos: Hereditary Astrology
carchos@outlook.com(на аглийски)

*Bryan Kolb: Fundamentals of Human Neuropsychology
*Dante Cicchetti & Donald Cohen: Developmental Psychopathology
*Kerry Lang: The behavioral genetic of psychopathology
*Gale Encyclopedia of Psychology
*Harold Baillie & Timothy Casey: Is human nature obsolete?
*K.T Strongman: The psychology of emotion
*Introduction to Social Psychology
*Bernstein: Psychology
*Tyler Burge: Individualism and psychology
*John Cleese and Robin Skynner: Families and how to survive them
*Salvadore Minuchin: Families and family therapy
*Theodore Zeldin: An intimate history of humanity
*Encyclopedia of Sociology ( Mcmilan)Коментари