За връзка


mmil73@hotmail.com


14-15.06.2018
Инат и силни страсти ще съпровождат идните дни!
Не дърпайте въжето,че може да се скъса!
Времената се менят!

Прекалената арогантност ,
заяждане ,
ревност,
завист могат да ви
доведат до неочаквани инциденти от словесен ,телесен характер,както
и неочаквано прекъсване на бизнес ,семейни и лични връзки.
Не бързайте да се обиждате лесно,
само защото вие така си мислите ,без
да анализирате фактите или проявите логична мисъл спрямо
ответната страна.
Проявете търпение и разбиране.
Ако нещо е към своя край го приключете дипломатично и по човешки,
но не се опитвайте да изнудвате и налагате мнение ,"ей така" на инат.
Пагубно е!
Може да се окаже ,че сте на погрешен път ,
внушавате си неща ,които
не са така или не съществуват.
Ако някой от вас търси аплодисменти за работата си и уважение насила,защото
си мисли ,че така повеляват традициите ,да знае ,
че вече,никой на никого не е длъжен!
Уважението и любовта трябва да бъдат спечелени с благосърдечие!
С една дума,не "лежете" на стара слава и отживели разбирания!
Избягвайте да прекалявате с поведението ,разходите или
подаръци спрямо любимите хора,към вас самите или вложения в един творчески
 план ,за да не станете натрапчиви,изложите или
пък, излишно инвестирате толкова чувства и пари в нещо,
което не e реално или в случая е излишно.
Предстоят страстни дни и за да не загубите в една връзка,проект,любовта на обичани хора  или съдружие  е добре да внимавате със сантименталностите,
еротичните отклонения,аморалното поведение,прахосничеството
 и проявата на лош вкус.
Понякога продажността и прекалените свободии водят до анархия ,а не
до демократични и равни права в обществото
и в междуличностните отношения.